XLII. TÜRKİYE MUHASEBE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

17 – 21 NİSAN 2024
MIRAGE PARK RESORT HOTEL, ANTALYA / TÜRKİYE

SEMPOZYUM PROGRAMI

18 Nisan 2024, Perşembe
09:30 - 10:45
AÇILIŞ KONUŞMALARI
 • Prof.Dr. F. Lerzan KAVUT, İ.Ü.İ.F. Muhasebe Enstitüsü Müdürü
 • Prof.Dr. K. Ahmet KÖSE, İ.Ü.İ.F. Dekanı
 • Prof.Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU, MUFAD Başkanı
 • Prof.Dr. Nuran CÖMERT, MÖDAV Başkanı
 • Emre KARTALOĞLU, TÜRMOB Genel Başkanı
 • Murat YÜNLÜ, KGK Başkan Yardımcısı
10:45 - 11:00 KAHVE MOLASI
11:00 - 12:00
ANA TEMA KONUŞMASI

Oturum Başkanı
Prof.Dr. F. N. Can ŞIMGA MUĞAN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Konuşmacı
Prof. Dr. J. Efrim Boritz, FCPA, CISA,
CPAO Chair in Accounting, Executive Director, Centre for Information Integrity and Information Systems Assurance, University of Waterloo

12:00 - 13:15 ÖĞLE YEMEĞİ
13:15 - 15:15
YAPAY ZEKÂNIN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ

Oturum Başkanı
Cansen BAŞARAN-SYMES
Allianz Sigorta & Allianz Hayat ve Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı ve 2015-2016 TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Panelistler

 • Av. Dr. Çiğdem Ayözger ÖNGÜN, SRP-Legal Kurucu - Yönetici Ortak
 • Evren AYORAK, Allianz, CIO
 • Fazıl BALIKÇIOĞLU, TEB, Arf Genel Müdür
 • Berna YILDIZ, EY Türkiye Danışmanlık Bölümü Şirket Ortağı ve Teknoloji Lideri
15:15 - 15:30 KAHVE MOLASI
15:30 - 17:30
YAPAY ZEKÂNIN DENETİM ALANINDAKİ UYGULAMALARI

Oturum Başkanı
Yahya ARIKAN
İSMMMO Kurucu Onursal Başkanı ve TÜRMOB Genel Sekreteri

Panelistler

 • Erol DEMİREL, İSMMMO Başkanı
 • Ayşe ARIAK TUNABOYLU, IFAC Y.K. Üyesi
 • Samet ARSLAN, FİNANSAL EKSEN GGI, Denetim Ortağı
 • Doç.Dr. Zekeriya DEMİR, THY TEKNİK A.Ş. Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı
 • Osman ARSLAN, DELOITTE Denetim Ortağı
19 Nisan 2024, Cuma
09:15 - 10:45
YAPAY ZEKANIN GELİŞİMİ VE KULLANIMI

Oturum Başkanı
Prof.Dr. Sinan ASLAN
Marmara Üniversitesi

Bildiri Sunumları

 • Zeki Ajanlar
  Doç.Dr.Mustafa DOĞAN
 • Makine Öğrenmesi İle Muhasebe Verilerinin Analizi: K-En Yakın Komşu (KNN) Algoritması Uygulaması
  Öğr.Grv.Dr.Yusuf GALİP, Prof.Dr.Seçkin GÖNEN
 • Yerel Yönetimlerin Sürdürülebilir Yapay Zekâ Performansı- Büyükşehir Belediyeleri Örneği
  Öğr.Grv.Dr. Müzeyyen Çiğdem AKBAŞ, Doç.Dr.Arif Engin ERGÜDEN, Prof.Dr. Ali Rıza Zafer SAYAR, Prof.Dr.Can Tansel KAYA
 • Yapay Zekâ ve Muhasebe Araştırmaları Etkileşimi: Sistematik Literatür Analizi ve Gelecek Araştırmalar İçin Öneriler
  Prof.Dr. Abdulkerim DAŞTAN, Prof.Dr.Davut AYGÜN, Öğr.Grv.Dr. Serdal ATAY
10:45 - 11:00 KAHVE MOLASI
11:00 - 12:00
ANA TEMA KONUŞMASI

Oturum Başkanı
Prof.Dr. Ümmühan ASLAN, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Konuşmacı
Faruk ECZACIBAŞI
Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı

12:00 - 12:45
ChatGPT UYGULAMALARI

Oturum Başkanı
Prof.Dr. Nuran CÖMERT
Marmara Üniversitesi

Panelistler

 • Eğitimde ve Araştırmada Yapay Zekânın Kullanımı: ChatGPT Örneği
  Prof. Dr. F. N. Can ŞIMGA MUĞAN, Doç.Dr.Banu SULTANOĞLU
 • Yapay Zekaya Sorduk: Yapay Zekâ, Muhasebe Mesleğinin Geleceğini Nasıl Dönüştürecek?
  Prof.Dr. Ayşe PAMUKÇU, Dr.Öğr.Üyesi Aysun ATAGAN ÇETİN
12:45 - 13:45 ÖĞLE YEMEĞİ
13:45 - 15:15
YAZILIM DÜNYASINDA YAPAY ZEKÂ

Oturum Başkanı
Prof.Dr. Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU
Galatasaray Üniversitesi

Panelistler

 • Doç.Dr. Nabi KÜÇÜKGERGERLİ, AI DENET A.Ş. Genel Müdürü
 • Cenk İÇER, LUCA
 • M. Çağatay TENDİZ, NOTİTEK, CTO
15:15 - 15:30 KAHVE MOLASI
15:30 - 17:00
YAPAY ZEKA VE YÖNETİM MUHASEBESİ

Oturum Başkanı
Prof.Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU
Bursa Uludağ Üniversitesi

Bildiri Sunumları

 • Maliyet ve Yönetim Muhasebesinde Yapay Zekâ Kullanımı Üzerine Bibliyometrik Bir Bakış
  Öğr.Grv.Dr. Demet EVER
 • Yönetim Muhasebesi ile Yapay Zeka Entegrasyonu: Bir Swot Analizi
  Doç.Dr. R. Şebnem YAŞAR
 • ERP Ortamındaki Maliyet Muhasebesi Bilgisinin Yapay Zekâ Boyutuna Taşınması
  Prof.Dr. Süleyman YÜKÇÜ, Öğr.Grv.Dr. Selda KORGA, Ögr.Grv. Canan YÜKÇÜ
 • Yapay Zekâ ve Kurumsal Raporlama: Scopus Veritabanındaki Çalışmaların Bibliyometrik Analizi
  Doç.Dr. Hakan CAVLAK, Doç.Dr. Emine Serap KURT, SMMM Mustafa KALAFAT
17:00 - 17:45
PROJELER OTURUMU

Oturum Başkanı
Prof.Dr. Fatma PAMUKÇU
Marmara Üniversitesi

Proje Sunumu

 • Prof.Dr. Çağnur BALSARI, Prof.Dr. Seçil SIGALI, Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Prof.Dr. Aylin POROY ARSOY, Bursa Uludağ Üniversitesi
 • Prof.Dr. Aslı TÜREL, İstanbul Üniversitesi
20:00 GALA YEMEĞİ
20 Nisan 2024, Cumartesi
09:15 - 10:45
YAPAY ZEKA VE EĞİTİM - 1

Oturum Başkanı
Prof.Dr. Şaban UZAY
Erciyes Üniversitesi

Bildiri Sunumları

 • Yapay Zekâ Destekli Muhasebe Eğitimi Konusunda İşletme Bölümü Öğrencilerinin Algıları
  Dr.Öğr.Üyesi Burcu NAZLIOĞLU, Prof.Dr.Yıldız AYANOĞLU, Prof.Dr.Serap YANIK, Prof.Dr.Murat ATAN
 • Eğitimde Yapay Zekâ Kullanımının Akademisyen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi: (Gaziantep Üniversitesi Örneği)
  Öğr. Grv. Emine ALTINTAŞ, Uzman Sebiha DEMİRCAN
 • Muhasebe Eğitiminde Yaratıcılık: Web 2.0 Araçlarının Kullanılması
  Prof.Dr. Gülümser ÜNKAYA, Doç.Dr. Günay Deniz DURSUN, Arş.Grv. Beyza BOZKIR
 • Akademik Performans ve Öğrenci Motivasyonu Açısından Muhasebe Eğitiminde Quızlet Uygulamasının Etkisi
  Doç.Dr.İlker KEFE, Doç.Dr.İrem KEFE
10:45 - 11:00 KAHVE MOLASI
11:00 - 12:15
YAPAY ZEKA VE DİJİTAL DÜNYA

Oturum Başkanı
Prof.Dr. Beyhan MARŞAP, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Bildiri Sunumları

 • Dijitalleşme Sürecinde Verinin Korunması Siber Saldırılar ve Denetimin Önemi
  Dr.Öğr.Üyesi Zehra HABERAL, Prof.Dr.Deniz Umut DOĞAN, Prof.Dr.Nalan AKDOĞAN
 • Bağımsız Denetimde Yapay Zekâ Uygulamalarının Etkisinin Değerlendirilmesi: KPMG Clara Örneği
  Dr.Öğr.Üyesi Gözde BİRCAN
 • Yapay Zekânın Etik Boyutu Ve Muhasebe Üzerindeki Etkisi
  Dr.Öğr.Üyesi Haluk SATIR
 • Yapay Zekâ Teknolojisi ve NETAŞ Telekomünikasyon A.Ş. Uygulamaları
  Sinan Dumlu
12:15 - 12:45
ÖĞRENCİLER YAPAY ZEKÂ İÇİN NE DÜŞÜNÜYOR?

Oturum Başkanı
Prof.Dr. Cengiz ERDAMAR
İstanbul Üniversitesi

Panelist

 • Prof.Dr. Nazlı KEPÇE, Doç.Dr. Melis ERCAN, İstanbul Üniversitesi
12:45 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 - 15:15
YAPAY ZEKA VE EĞİTİM - 2

Oturum Başkanı
Prof. Dr. Volkan DEMİR
Galatasaray Üniversitesi

Bildiri Sunumları

 • ACCA İş Birliği Bulunan Üniversite Müfredatlarında Yapay Zekâ: Türkiye ve İngiltere Karşılaştırması
  Dr.Öğr.Üyesi İrem ÖZCAN, Öğr.Grv.Dr. İlknur ERGÜN
 • Dijital Çağda Muhasebe Eğitimi: Üniversite Öğrencilerinin Gözünden Yapay Zeka ile Oluşturulan Muhasebe Ders İçeriklerinin İncelenmesi
  Arş.Grv.Dr. Onur ERİŞEN, Doç.Dr. Çağrı Aksoy HAZIR, Dr.Öğr.Üyesi Sezer KÜLAH
 • İşletme ve Muhasebe Müfredatında Yapay Zekânın Yeri: Türkiye ve Diğer Ülke Üniversite Müfredatlarının Karşılaştırmalı Analizi
  Dr.Zeliha KALDIRIM, Dr.Yusuf KALDIRIM
 • Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Yapay Zekâ Teknolojisini Benimsemesine Etki Eden Faktörlerin Tespiti
  Prof.Dr.Zeynep Türk,Arş.Grv.İbrahim Sakin
15:15 - 15:30 KAHVE MOLASI
15:30 - 17:30
KAPANIŞ PANELİ: YÖN VERİCİ KURUMLAR VE YAPAY ZEKÂ

Oturum Başkanı
Prof.Dr. Nalan AKDOĞAN
Başkent Üniversitesi

Panelistler

 • Prof. Dr. Naci GÜNDOĞAN, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi
 • Prof. Dr. Cemal İBİŞ, TÜRMOB
 • Uz. Kemalettin GÖKKAYA, KGK
 • Kadir Can KARAAĞAÇ, SPK, Uzman, Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi
 • Taher KAPASI, ACCA
17:30 - 17:35
"Prof. Dr. Mustafa A. AYSAN En İyi Bildiri Ödülleri" Takdimi

Prof.Dr. Fatih YILMAZ, İstanbul Üniversitesi

17:35 - 17:45
KAPANIŞ KONUŞMASI VE DEVİR TESLİM

Prof.Dr. Yakup SELVİ, İstanbul Üniversitesi
Prof.Dr. Fatma PAMUKÇU,Marmara Üniversitesi

Sempozyumumuz, KGK Sürekli Eğitim Kredisi 6 puan olarak belirlenmiştir.